JSON API Documentation

Удостоверяване

Удостоверяването се извършва посредством API key, който се генерира специално за вашия сайт.

Може да заявите вашия API key на следния email: api@bgclubs.eu

Въведете вашия API key като X-GOALBg-Key хедър:

curl -H "X-GOALBg-Key: {api_key}" https://api.goal.bg/…

Примерен PHP код

$url = https://api.goal.bg/standings.json?type=full&season_id=220&tournament_id=1000000&phase_id=100
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-GOALBG-Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'));
$result = @curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Турнири

[
  {
   "id":"1000000",
   "name":"Първа професионална лига",
   "nameEng":"Parva profesionalna liga",
   "phase":{
     "id":"101",
     "name":"Първи етап",
     "nameEng":"First phase"
   },
   "layer":"11",
   "type":"1"
  },
  {
   "id":"2000000",
   "name":"Втора професионална лига",
   "nameEng":"Vtora profesionalna liga",
   "phase":{
     "id":"100",
     "name":"",
     "nameEng":""
   },
   "layer":"11",
   "type":"1"
  }
]

Параметри

Name Type Default Description
season_id optional integer
{\d\d\d}
220 ID на сезона
tournament_id optional integer
{\d\d\d\d\d\d\d}
- ID на трурнира
phase_id optional integer
{\d\d\d}
- ID на фазата
type optional integer
{full|home|away|round}
- Тип на турнира

Класиране

{
  "data":[
   {
     "position":1,
     "team":{
      "id":"10228-111",
      "key":"Ludogorets1945(Razgrad)",
      "logo":"https://api.goal.bg/logos/25/10228.png",
      "link":"http://bgclubs.eu/teams/Ludogorets1945(Razgrad)",
      "name":"Лудогорец 1945 (Разград)",
      "nameLatin":"Ludogorets 1945 (Razgrad)",
      "shortName34":"",
      "shortName27":"Лудогорец 1945 (Рз)",
      "additionalName":""
     },
     "playedGames":"23",
     "wins":"19",
     "draws":"3",
     "losses":"1",
     "goalsFor":"60",
     "goalsAgainst":"17",
     "goalDifference":"43",
     "points":"60",
     "status":"TOP2",
     "notes":"Първи 6"
   }
  ]
}

Параметри

Name Type Default Description
season_id optional integer
{\d\d\d}
220 ID на сезона
tournament_id required integer
{\d\d\d\d\d\d\d}
- ID на трурнира
phase_id optional integer
{\d\d\d}
100 ID на фазата
type optional ident
{full|home|away|round}
full не се подържа за момента