JSON API Documentation

Удостоверяване

Удостоверяването се извършва посредством API Key, който се генерира специално за вашия сайт.

Може да заявите вашия API Key на следния email: api@bgclubs.eu

Въведете вашия API key като X-GOALBG-Key хедър:

curl -H "X-GOALBG-Key: {api_key}" https://api.goal.bg/v2/…

Примерен PHP код

$url = 'https://api.goal.bg/v2/standings.json?tournament_id=1000000'
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-GOALBG-Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'));
$result = @curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Резултат

Хедъри

X-RateLimit-Limit Общият брой заявки, които можете да направите.
X-RateLimit-Remaining Оставащият брой заявки, които можете да направите.
X-RateLimit-Reset Оставащото време до нулиране на ограничението на заявките.

Грешки

401 API key not provided Не е предоставен ключ за удостоверяване.
401 API key not valid Предоставеният ключ за удостоверяване не е валиден.
401 API key not found Предоставеният ключ за удостоверяване не е регистриран.
403 Inactive Account Достъп до ресурс, който съществува, но не е достъпен.
403 Access denied Достъп до ресурс, който съществува, но не е достъпен.
404 Not Found Достъп до ресурс, който не съществува.
405 Method Not Allowed Не е разрешен метода за достъп до ресурса.
429 Rate limit exceeded Превишен е лимита на направените заявки.

Ресурси

Статус

/status.json

GET ТЕСТ
{
  "GET": "Status",
  "response": {
    "account": {
      "user": "Test API",
      "email": "api@bgclubs.eu"
    },
    "subscription": {
      "plan": "TEST",
      "end": "2022-04-10 23:59:59",
      "active": true
    },
    "requests": {
      "limit": 1000,
      "current": 12
    }
  }
}

Сезони

/seasons.json

GET ТЕСТ
{
  "GET": "Seasons",
  "parameters": [ ... ],
  "count": 28,
  "response": [
    {
      "id": 221,
      "key": "2020-2021",
      "name": "2020/2021",
      "current": true
    },
    {
      "id": 220,
      "key": "2019-2020",
      "name": "2019/2020",
      "current": false
    },
    ...
    {
      "id": 148,
      "key": "1948-1949",
      "name": "1948/1949",
      "current": false
    }
  ]
}

Филтри

Name Type Default Description
season_id optional integer
{\d\d\d}
- ID на сезона
current optional boolean
 
- Текущ сезон

Турнири

/tournaments.json

GET ТЕСТ
{
  "GET": "Tournaments",
  "parameters": [ ... ],
  "count": 162,
  "response": [
    {
      "id": 1000000,
      "name": "Първа професионална лига",
      "level": "MEN",
      "phases": [
        {
          "id": 100,
          "name": "Първа фаза",
          "type": "LEAGUE"
        },
        {
          "id": 200,
          "name": "Втора фаза",
          "type": "LEAGUE"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2000000,
      "name": "Втора професионална лига",
      "level": "MEN",
      "phases": [
        {
          "id": 100,
          "name": null,
          "type": "LEAGUE"
        }
      ]
    },
    ...
    {
      "id": 8090101,
      "name": "Държавно първенство за жени",
      "level": "WOMEN",
      "phases": [
        {
          "id": 100,
          "name": null,
          "type": "LEAGUE"
        }
      ]
    }
  ]
}

Филтри

Name Type Default Description
season_id optional integer
{\d\d\d}
224
{current}
ID на сезона
tournament_id optional integer
{\d\d\d\d\d\d\d}
- ID на трурнира
phase_id optional integer
{\d\d\d}
- ID на фазата
level optional enum
{MEN|YOUTH|WOMEN|GIRLS}
- Ниво на турнира
type optional enum
{LEAGUE|ELIMINATION|ROUND_ROBIN|FRIENDLIES}
- Тип на фазата

Клубове

/clubs.json

GET ТЕСТ
{
  "GET": "Clubs",
  "parameters": [ ... ],
  "count": 863,
  "response": [
    {
      "id": 10103,
      "key": "Levski(Sofia)",
      "name": "Левски (София)",
      "link": "http://bgclubs.eu/teams/Levski(Sofia)",
      "logo": "https://api.goal.bg/logos/100/10103.png",
      "active": true
    },
    ...
    {
      "id": 10168,
      "key": "Vladislav(Varna)",
      "name": "Владислав (Варна)",
      "link": "http://bgclubs.eu/teams/Vladislav(Varna)",
      "logo": "https://api.goal.bg/logos/100/10168.png",
      "active": false
    }
  ]
}

Филтри

Name Type Default Description
club_id optional integer
{\d\d\d\d\d}
- ID на клуба
name optional string
 
- Име на клуба
active optional boolean
 
true Активен ли е клубът

Отбори

/teams.json

GET ТЕСТ
{
  "GET": "Teams",
  "parameters": [ ... ],
  "count": 13,
  "response": [
    {
      "id": "10103-111",
      "name": "Левски (София)",
      "shortName": null,
      "team": "Първи отбор"
    },
    {
      "id": "10103-351",
      "name": "Левски (София)",
      "shortName": null,
      "team": "Юноши старша"
    },
    ...
    {
      "id": "10103-492",
      "name": "Левски II (София)",
      "shortName": null,
      "team": "Подготвителна група до 9 години II"
    }
  ]
}

Филтри

Name Type Default Description
season_id optional integer
{\d\d\d}
224
{current}
ID на сезона
club_id required integer
{\d\d\d\d\d}
- ID на клуба

Мачове

/matches.json

GET ТЕСТ
{
  "GET": "Matches",
  "parameters": [ ... ],
  "count": 240,
  "response": [
    {
      "id": 140189,
      "type": "REGULAR",
      "season": {
        "id": 221,
        "key": "2020-2021",
        "name": "2020/2021"
      },
      "tournament": {
        "id": 1000000,
        "name": "Първа професионална лига",
        "phase": {
          "id": 100,
          "name": "Първа фаза",
          "type": "LEAGUE"
        },
        "link": "https://bulgarian-football.com/parva-liga.html#a-f"
      },
      "round": 15,
      "date": "2020-12-05",
      "time": "14:15",
      "status": "FINISHED",
      "stats": "https://bulgarian-football.com/stats/a15.html#2",
      "tv": "Диема спорт",
      "homeTeam": {
        "id": "11341-111",
        "key": "FKCSKA1948(Sofia)",
        "name": "ФК ЦСКА 1948 (София)",
        "shortName": null,
        "link": "http://bgclubs.eu/teams/FKCSKA1948(Sofia)",
        "logo": "https://api.goal.bg/logos/25/11341.png"
      },
      "awayTeam":{
        "id": "10115-111",
        "key": "Beroe(StaraZagora)",
        "name": "Берое (Стара Загора)",
        "shortName": null,
        "link": "http://bgclubs.eu/teams/Beroe(StaraZagora)",
        "logo": "https://api.goal.bg/logos/25/10115.png"
      },
      "score": {
        "winner": "HOME_TEAM",
        "duration": "REGULAR",
        "fullTime": {
          "homeTeam": 1,
          "awayTeam": 0
        },
        "halfTime": {
          "homeTeam": 0,
          "awayTeam": 0
        },
        "extraTime": {
          "homeTeam": null,
          "awayTeam": null
        },
        "penalties": {
          "homeTeam": null,
          "awayTeam": null
        },
        "awarded": false
      },
      "related": null,
      "lastUpdatedAt": "2020-12-05 16:19:15"
    },
    ...
    {
      ...
    }   
  ]
}

Филтри

Name Type Default Description
season_id optional integer
{\d\d\d}
224
{current}
ID на сезона
tournament_id required* integer
{\d\d\d\d\d\d\d}
- ID на трурнира
phase_id optional integer
{\d\d\d}
- ID на фазата
team_id required* string
{\d\d\d\d\d-\d\d\d}
- ID на отбора
round optional integer
{1 - 44}
- Кръгът на мача
date required* date
{YYYY-MM-DD}
- Дата на мача
last optional integer
{1 - 20}
- За последните X мача
next optional integer
{1 - 20}
- За следващите X мача
status optional list
 
- Статус на мача:
FINISHED - приключил (има резултат)
SCHEDULED - насрочен е (има дата и час)
NOT_SCHEDULED - не е насрочен (няма дата или час)
CANCELLED - анулиран
BROUGHT_FORWARD - изтеглен, проведен на предходна дата
POSTPONED - отложен, проведен на последваща дата
ABANDONED - прекратен, доигран на нова дата
ANNULLED - анулиран, преигран на нова дата
NOT_COUNTED - неофициален мач, извън класирането
TEAM_BYE - отборът почива в този кръг

Технически

Name Type Default Description
_sort optional list
{tournament_id|phase_id|round|datetime|id}
- Сортиране
_limit optional integer
{1 - 500}
500 Брой върнати резултата
_offset optional integer
{0 - 999999}
0 Брой пропуснати резултата

Примери

 #Връща само мачовете с въведен резултат и/или насрочена дата от избрания турнир.
 get("https://api.goal.bg/v2/matches.json?tournament_id=1000000&status=FINISHED,SCHEDULED")
 
 #Връща мачовете от избрания турнир, сортирани по кръг и след това по дата в обратен ред.
 get("https://api.goal.bg/v2/matches.json?tournament_id=1000000&_sort=round,-datetime")
 
 #Връща извадка от 20 мача за избрания турнир, обхващаща интервала от 21-и до 40-и мач.
 get("https://api.goal.bg/v2/matches.json?tournament_id=1000000&_limit=20&_offset=20")
 
 #Връща последните 10 мача за избрания турнир.
 get("https://api.goal.bg/v2/matches.json?tournament_id=1000000&last=10")
 
 #Връща следващия мач за избрания отбор.
 get("https://api.goal.bg/v2/matches.json?team_id=10103-111&next=1")

Класиране

/standings.json

GET ТЕСТ
{
  "GET": "Standings",
  "parameters": [ ... ],
  "count": 1,
  "response": [
    {
      "season": {
        "id": "221",
        "key": "2020-2021",
        "name": "2020/2021"
      },
      "tournament": {
        "id": "1000000",
        "name": "Първа професионална лига",
        "phase": {
          "id": "100",
          "name": "Първа фаза",
          "type": "LEAGUE"
        },
        "link": "https://bulgarian-football.com/parva-liga.html#a-f"
      },
      "TOP1": [],
      "TOP2": [],
      "BOTTOM2": [],
      "BOTTOM1": [],
      "promoted": [],
      "relegated": [],
      "moved": [],
      "noteMarker": [],
      "notes": "",
      "order": "order4",
      "standings": [
        {
          "position": 1,
          "team":{
            "id":"10228-111",
            "key":"Ludogorets1945(Razgrad)",
            "name":"Лудогорец 1945 (Разград)",
            "shortName":"Лудогорец 1945 (Рз)",
            "link":"http://bgclubs.eu/teams/Ludogorets1945(Razgrad)",
            "logo":"https://api.goal.bg/logos/25/10228.png"
          },
          "playedGames": "23",
          "wins": "19",
          "draws": "3",
          "losses": "1",
          "goalsFor": "60",
          "goalsAgainst": "17",
          "goalDifference": "43",
          "points": "60",
          "status": "TOP2",
          "description": "Първи 6"
        },
        ...
        {
          ...
        }
      ],
      "lastUpdatedAt": "2020-10-05 20:00:00"
    }
  ]
}

Филтри

Name Type Default Description
season_id optional integer
{\d\d\d}
224
{current}
ID на сезона
tournament_id required integer
{\d\d\d\d\d\d\d}
- ID на трурнира
phase_id optional integer
{\d\d\d}
- ID на фазата