JSON API Documentation

Удостоверяване

Удостоверяването се извършва посредством API key, който се генерира специално за вашия сайт.

Може да заявите вашия API key на следния email: api@bgclubs.eu

Въведете вашия API key като X-GOALBg-Key хедър:

curl -H "X-GOALBg-Key: {api_key}" http://api.goal.bg/…

Примерен PHP код

$url = http://api.goal.bg/standings.json?type=full&season_id=217&tournament_id=1000000&phase_id=100
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 2);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-GOALBG-Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'));
$result = @curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Класиране

{
  "data":[
   {
     "position":1,
     "team":{
      "id":"10228-111",
      "key":"Ludogorets1945(Razgrad)",
      "logo":"http://api.goal.bg/logos/25/10228.png",
      "link":"http://bgclubs.eu/teams/Ludogorets1945(Razgrad)",
      "name":"Лудогорец 1945 (Разград)",
      "nameLatin":"Ludogorets 1945 (Razgrad)",
      "shortName34":"",
      "shortName27":"Лудогорец 1945 (Рз)",
      "additionalName":""
     },
     "playedGames":"23",
     "wins":"19",
     "draws":"3",
     "losses":"1",
     "goalsFor":"60",
     "goalsAgainst":"17",
     "goalDifference":"43",
     "points":"60",
     "status":"TOP2",
     "notes":"Първи 6"
   }
  ]
}

Параметри

Name Type Default Description
type optional string
{full|home|away|round}
full не се подържа за момента
season_id optional integer
{\d\d\d}
217 ID на сезона
tournament_id required integer
{\d\d\d\d\d\d\d}
- ID на трурнира
phase_id optional integer
{\d\d\d}
100 ID на фазата